אם אתה לא יכול לאהוב את עצמך, אתה אפילו לא יודע את הטעם של אהבה או מה הפרוש שלה.