תודה לאלוהים על קצת ואתה תמצא הרבה.

תודה לאלוהים על קצת ואתה תמצא הרבה.