שתיקה היא הצעקה הכי חזקה!

שתיקה היא הצעקה הכי חזקה!