פגיעה במישהו עם האמת עדיפה על להרוג אותם בשקר

פגיעה במישהו עם האמת עדיפה על להרוג אותם בשקר