עשיתי מה שאני אוהבת, לא אכפת לי מה אתה חושב!

עשיתי מה שאני אוהבת, לא אכפת לי מה אתה חושב!