לפעמים זה מרגיש כאילו המוסיקה היא החבר היחיד שלי

לפעמים זה מרגיש כאילו המוסיקה היא החבר היחיד שלי