כל דבר איתך פירושו הכל בשבילי

כל דבר איתך פירושו הכל בשבילי