יחס הוא דבר קטן שעושה הבדל גדול

יחס הוא דבר קטן שעושה הבדל גדול