יחסים הם לא בחינות אז למה לרמות?

יחסים הם לא בחינות אז למה לרמות?