חמשת הימים הראשונים אחרי סוף השבוע הם תמיד הקשים ביותר.

חמשת הימים הראשונים אחרי סוף השבוע הם תמיד הקשים ביותר.