ויכוח עם טיפש מוכיח שיש שניים

ויכוח עם טיפש מוכיח שיש שניים