הלב שלי נגנב, אני יכול לבדוק בחזייה שלך

הלב שלי נגנב, אני יכול לבדוק בחזייה שלך