בעל הוא מישהו, שלאחר שהוציא את הזבל , הוא נותן להרגיש שהוא ניקה את כל הבית.

בעל הוא מישהו, שלאחר שהוציא את הזבל , הוא נותן להרגיש שהוא ניקה את כל הבית.