בזמן שאתה מתעלם ממני, מישהו אחר מתחנן לתשומת הלב שלי.

בזמן שאתה מתעלם ממני, מישהו אחר מתחנן לתשומת הלב שלי.