אנשים חכמים אינם זקוקים לעצה. טיפשים לא ייקחו אותה

אנשים חכמים אינם זקוקים לעצה. טיפשים לא ייקחו אותה