אני נמצא במערכת יחסים עם מבחנים and it's complicated

אני נמצא במערכת יחסים עם מבחנים and it's complicated