אני מסתכל על אנשים לפעמים וחושב ….. באמת ?? זה הזרע שזכה :)

אני מסתכל על אנשים לפעמים וחושב ….. באמת ?? זה הזרע שזכה 🙂