אני לא צריכה להסביר את עצמי, אני יודעת שאני צודקת

אני לא צריכה להסביר את עצמי, אני יודעת שאני צודקת