אני לא מעליבה אנשים, אני רק מתארת ​​אותם.

אני לא מעליבה אנשים, אני רק מתארת ​​אותם.