אני באמת צריך 5 שעות של פייסבוק כדי לאזן את ה-5 דקות של הלימודים.

אני באמת צריך 5 שעות של פייסבוק כדי לאזן את ה-5 דקות של הלימודים.