אם הזמן לא מחכה לך, אל תדאג. פשוט ,תסיר את הסוללה מהשעון ותהנה מהחיים.

אם הזמן לא מחכה לך, אל תדאג. פשוט ,תסיר את הסוללה מהשעון ותהנה מהחיים.