אם אתה לא יכול לאהוב את עצמך, אתה אפילו לא יודע את הטעם של אהבה או מה אהבה פירושו.

אם אתה לא יכול לאהוב את עצמך, אתה אפילו לא יודע את הטעם של אהבה או מה הפרוש שלה.