אין לי בעיה בגישה, לך יש בעיה בתפיסה

אין לי בעיה בגישה, לך יש בעיה בתפיסה