אחרי יום שני ושלישי, אפילו לוח שנה אומר W F F

אחרי יום שני ושלישי, אפילו לוח שנה אומר W F F