אהבה היא אף פעם לא מזויפת אבל אוהבי הם לרוב מזויפים.

אהבה היא אף פעם לא מזויפת אבל אוהבי הם לרוב מזויפים.